Om Narvik kommune

Narvik ligger i Nordland fylke og er den tredje største byen i fylket, kun overgått av Bodø og Mo i Rana når vi ser på folketallet. Byen har hatt en viktig plass som kjøpstad gjennom mange år og har vokst sakte men sikkert til dagens størrelse. I dag bor her 18 000 innenfor Narvik Kommune. Narvik har grenser mot Troms fylke i nord og i øst og sør er det Sverige som er nærmeste nabo.

Selve Narvik by har vært en av de viktigste havner i Nord-Norge siden begynnelsen av 1900-tallet og dette skyldes primært de store mengder jernmalm som blir utskipet herfra. Faktisk er Narvik det havnedistriktet som laster mest tonnasje i Norge, kun overgått av hovedstaden vår. I det hele tatt er Narvik et knutepunkt for trafikken med veiforbindelser til resten av Nord-Norge, Sverige og helt bort til Finland. Toget er også veldig viktig og selv om det ikke er jernbaneforbindelse til andre steder i Norge, så har forbindelsen til Sverige stor betydning for turismen og mange av byens besøkende kommer med tog over fjellet fra store deler av Sverige.

Stor utvikling med jernbanens ankomst

I dag er Narvik er en viktig skoleby og kommunen har en rekke videregående skoler og ble nylig og en universitetsby. Dette skjedde da Høgskolen i Narvik ble en del av Norges arktiske universitet – UiT. Med dette har fulgt en rekke skolefag innen teknologien og dette er en av grunnen til at Narvik kaller seg for «teknologihovedstad» i Nord-Norge.  Det har dog ikke alltid vært slik og før jernbanen til Sverige sto ferdig i 1902, så besto Narvik kun av noen få gårdsbruk. På grunn av de rike gruvene i Kiruna, ble det fort klart at det var nødvendig med jernbane som kunne frakte malmen ned til havna i Narvik. Det kom til mange tusen anleggsarbeidere og disse jobbet i de fire år det tok å bygge det som kalles for Ofotbanen.

Da banen sto ferdig flyttet mange av disse anleggsarbeidere inn til selve Narvik og det var her at byen for alvor begynte å vokse. Mellom første verdenskrig og den store bankkrisen i 1929 vokste Narvik ganske raskt, primært på grunn av den store malmeksporten som nå gikk gjennom byen og ble utskipet fra havna. Derfor ble byen også hardt rammet av krisen og i årene frem mot andre verdenskrig slet byen voldsomt med arbeidsledighet blant byens borgere.

Slaget om Narvik 1940

Byen og kommunen har i det hele tatt vært gjennom mange tøffe tider opp gjennom årene. En av disse fant sted under andre verdenskrig hvor noen av de tøffeste kampene i Norge, fant sted i og rundt Narvik. På grunn av jernmalmen fra Sverige var byen et viktig mål for tyskerne, men også for de allierte land.  I April 1940 ble byen besatt av tyske soldater, som hadde kommet av sjøveien og senket de norske panserskip som lå i havna. Men det tok ikke mange dager før en flåte fra England kom til unnsetning og senket alle de tyske skipene og de dagene ble havna i Narvik omgjort til Norges største skipskirkegård. De britiske soldatene fikk presset tyskerne tilbake til den svenske grensen, men på grunn av utviklingen i Europa måtte de allierte trekke seg ut i Juni og deretter kunne de tyske soldatene ta byen tilbake uten å møte motstand.